Menu Zavřeno

 

Název:
Sportovní centrum Votice

Architekt:
D4F | Vendula Hladíková, Jana Šťastná, Lukáš Zimandl + Martin Neruda

Místo:
Praha, CZ

Datum:
2010

Stav:
Realizace 2012

Fotografie:
Jiří Beran, Tomáš Rasl

Popis:
Tenisové centrum vyrostlo na parcele u Masarykova náměstí poblíž centra Votic. U náměstí, které momentálně postrádá znaky funkčního veřejného prostoru. Komplikovaný pozemek je deformovaný stávajícími kurty, které bylo nutné zachovat v původní pozici a objektem Sokola s jeho pozemky na jižní straně. Kvalita pozemku naopak spočívala v přítomnosti vzrostlých lip v jeho východní části vedle sokolovny, kde pozemek sousedí s Masarykovým náměstím. Do tohoto místa umisťujeme vstup a definujeme tak nároží náměstí spolu se začátkem Sukovy ulice. Tento prostor tak nabyl patřičného oživení. Protažením prázdného prostoru a zeleně do hmoty objektu vytváříme příjemný vstup v podobě venkovního atria, které umožní vydechnutí před a po sportovních výkonech. Poměrně plošně náročný stavební program, který obsahoval další venkovní kurt, krytou tenisovou halu se dvěma kurty, univerzální sportovní místnost, zázemí pro sportovce a kavárnu s bowlingem, byl rozdělen na tři části, z nichž dominuje svým objemem krytá tenisová hala. Tuto část umisťujeme do jižní části pozemku za sokolovnu, kde se v rámci řešeného území bude minimálně pohledově uplatňovat. Objekt s bowlingovou dráhou je umístěn na uliční čáru ulice Sukova. Z důvodu zmenšení měřítka v kontextu s okolní zástavbou této fasády je navrženo členění v podobě dřevěného rastru, který plynule přechází do plotu na východní straně pozemku. Zázemí umístěné mezi objektem bowlingu a halou tvoří pohledový a provozní filtr mezi vstupním atriem a tenisovými kurty. Transparentní fasáda definující tvar atria, vtahuje venkovní zeleň do interiéru kavárny a otevřením umožňuje propojení těchto prostor. Vytváří vizuální propojení vnitřních a venkovních aktivit. To je dále podpořeno umístěním velkorysého okna do Sukovy ulice, kde začaly vznikat zajímavé momenty, kdy mohou kolemjdoucí sledovat své sousedy při sportu a jiných aktivitách.